• Anita Zeh Vendelboe den 03-09-2014  Magasinet Skolebørn udgives af Skole og Forældre, der er landsorganisation for

  skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Det nyeste magasin er forbeholdt

  forældre på Skole og Forældres medlemsskoler, men arkivet er åbent f or alle.

  Find det på www.skoleborn.dk

 • Anita Zeh Vendelboe den 13-11-2014


  Nyt fra Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen har holdt møde den 29. oktober 2014.

  På dette møde blev der udarbejdet et høringsvar til Ballerup kommune ang. ny skolestruktur. (Der har været stor debat om dette i de sidste udgaver af Ballerup Bladet.)

  Vi gennemgik endnu et af skolens principper ”skole/hjem samarbejde”. Dette og resten af skolen principper er at finde på skoleporten under ”skolebestyrelsen”.

  Ydermere drøftede vi en forældrehenvendelse. Der er givet svar til de involverede.
  Derudover kan vi oplyse at vores referater fra bestyrelsesmøderne efter godkendelse kan læses på skoleporten under ”bestyrelsen”-”referater”-”2014-2015”.

  Vi forsætter arbejdet med skolens principper, skolestruktur og ny skolereform.
  Vi ønsker alle en glad skole.

  På vegne af skolebestyrelsen

  Stine Feldstedt. 
   
 • Anita Zeh Vendelboe den 06-05-2014


  Ferie- og fridage for skoleåret 2014/2015


  Se feriekalenderen som er vedhæftet :-)

   
 • 01-12-2014
  13:30-16:00
  Skole/hjem-samtaler 5.A efterår · 5A
  1
 • 02-12-2014
  16:30-18:00
  FM-møde · 3B
  1
 • 02-12-2014
  16:30-19:00
  Skole/hjem-samtaler 5.A efterår · 5A
  1
 • 03-12-2014
  15:00-19:40
  Samtaler efterår 2014 · 8C
  1
 • 04-12-2014
  16:20-20:40
  Samtaler efterår 2014 · 8C
  1
Hedegårdsskolen 
Magleparken 8
2750 Ballerup
 
Telefon 44 77 37 54
   
hedegaardsskolen@balk.dk
   
KONTORTIDER
Mandag 8.00 - 14.00
Tirsdag 8.00 - 14.00
Onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 14.00
   
 Find vej

Besøgstæller

202688